முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

என்னைக் கவர்ந்த என்படைப்பு : சுந்தரராமசாமி

டெல்லி, ஆல் இண்டியா ரேடியோ, அயல் நாட்டு ஒலிபரப்பில் ஒலிபரப்பப்பட்டது. 15.6.95 ______________________________________________________________________ என்னைக் கவர்ந்த என் படைப்பு என்று நான் எழுதியுள்ளவற்றில் எதைச் சொல்வேன் ?...