முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

வரிஏய்ப்பாளர்களின் சொர்க்கமாக சுவிட்சர்லாந்து இனி இருக்காது: ஜெட்லி ஜிவ்….

வரி ஏய்ப்பவர்களின் புகலிடமாகவும் சொர்க்கமாகவும் சுவிட்சர்லாந்து இனி இருக்காது என நிதியமைச்சர் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். சுவிட்சர்லாந்து அப்படி இருந்த நிலை மாறி, வங்கிகளில்...