முக்கிய செய்திகள்

Tag:

சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே புதிய கோள் : நாசா கண்டுபிடிப்பு

சூரிய மண்டலத்திற்கு வெளியே பூமி அளவில் இருக்கும் 7 புதிய கோள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் விண்வெளியில் பூமியை போன்று 7 கோள்கள் இருப்பதாக நாசா அறிவித்தது....