முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

தகவல் திருட்டைத் தடுக்க வருகிறது புதிய சட்டம்!

தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டத்திற்கான வரைவைத் தயாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குழு வெள்ளை அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளது. மின்னணு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும்...