முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

தமிழகத்தில் உருவாகும் தங்க மங்கை..

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா வெங்கலம் வெல்லுமா என்ற ஏக்கம் கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு தோன்றும். ஆனால் ஒலிம்பிக்கில் தங்கத்தை வெல்ல தமிழகத்தில் ஒரு தங்க மங்கை...