முக்கிய செய்திகள்

Tag:

தமிழக தொழிலாளர்களுக்காக குவைத்திலிருந்து ஓர் அவசர வேண்டுகோள்…

அன்பிற்கினிய… தமிழக அரசே! அமைச்சர்களே! மாவட்ட ஆட்சியர்களே! தமிழக சட்டமன்ற / நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே! அரசியல் கட்சிகளின் / சமுதாய இயக்கங்களின் தலைவர்களே! ஊடக உறவுகளே! சமூக...