முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

தமிழக வேலை தமிழருக்கே முழக்கம்; இரண்டு பக்கமும் தேவைப்படும் எச்சரிக்கை: விவேக் கணநாதன்

  வேலை நிமித்தமாக நாட்டிற்குள் தங்கு தடையின்றி நடமாடுவதும், புலம்பெயர்வதும் அதிகரித்து இருக்கிறது என்கிறது 2016-17 பொருளாதார ஆய்வறிக்கை. பிழைப்புக்காக இடம்பெயரும்...