முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

தமிழில் எழுதினால் பணத்தை வாரி வழங்கும் கூகுள்..

தமிழ் மொழியை கூகுள் நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளால் தமிழில் எழுதப்படும் பிளாக் பதிவுகளுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திய மொழிகளில் இந்தி மற்றும்...