முக்கிய செய்திகள்

Tag:

தமிழ் எண்களைப் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் எளியவழி: பா.பாலா

பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் பக்கத்து விட்டுப் பையனிடம் தமிழ் புத்தகத்தை வாங்கிப் பார்த்தேன். அதில், 1-ல் இருந்து 0 வரை, உள்ள எண்களை, தமிழில் எழுதும்படி கேட்கப்பட்டிருந்தது. எனக்கு,...