முக்கிய செய்திகள்

Tag:

உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கே முழு அதிகாரம்…

`நீதிபதிகள் அனைவருக்கும் தலைமை நீதிபதிதான் தலைவர்; வழக்குகளை ஒதுக்கீடு செய்யும் அதிகாரம் தலைமை நீதிபதிக்கு மட்டும்தான் உள்ளது’ என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது....