முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

தார் பாலைவனத்தில் 11.48 கோடி டன் தங்கம் ..

இந்தியாவின் பொருளாதார தலையெழுத்தையே மாற்றும் ஒரு அறிவிப்பை புவியியல் கணக்கெடுக்கும் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தார் பாலைவன மாநிலம் ராஜஸ்தானில் கொட்டிக் கிடக்கும் கனிம...