முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , ,

கணவர்களே ஒரு நிமிடம்.. இதைப் படியுங்கள்..

தான் தாலி கட்டிய மனைவி படும் கஷ்டத்திற்கு காரணமான ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் எழுதப்படும் கடிதம் இது. அந்த மனைவிகளின் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர்களின்...