முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

எட்டுவழிச்சாலைத் திட்டத்தில் திருத்தம்: தப்பியது கல்வராயன்மலை

சென்னை- சேலம் பசுமை வழிச்சாலையை கல்வராயன் மலையைப் பாதிக்காதவாறு மாற்று வழியில் செயல்படுத்துவதற்கான திருத்தப்பட்ட அறிக்கையை. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம்,  மத்திய சுற்றுச்சூழல்...