முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

நாத்தியிடம் ருசி பார்க்கச் சொல்லும் சுந்தரராமசாமி : ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன்

  Shankararamsubramaniyan writes about Sundararamaswami’s thoughts  _________________________________________________________________________________________   படைப்பு ரீதியாகவும் தனிப்பட்ட வகையிலும் மனம் சோர்ந்திருக்கும் போதும் சுயவிழிப்பை இழந்திருக்கும்...