முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

சரியாக பேசுவதையும் தவறாக சித்தரிக்கும் செவிட்டு ஊடகங்கள்!

வலைகளில் வலம் வரும் வம்புகளில் இருந்து… ———————————————————————- திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் “நாட்டுப்பண்” என்று பேசியிருப்பதை...