முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

தமிழக அரசின் பூச்சி சின்னமாக ‘தமிழ் மறவன்’ பட்டாம் பூச்சி : தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு..

தமிழக அரசின் பூச்சி சின்னமாக ‘தமிழ் மறவன்’ பட்டாம்பூச்சியை அறிவித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது!! தமிழகத்தின் மாநில சின்னங்களாக வரையாடு, மரகதப்புறா, காந்தள், பனை, பலா...