முக்கிய செய்திகள்

Tag:

12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு : பெற்றோர்களே உஷார்..

“தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களெல்லாம் வெற்றியாளர்கள் அல்ல,வெற்றியாளர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் அல்ல“ என்பதை மனதில் கொண்டு பெற்றோர்களே தேர்வில் வெற்றி...