முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

நமது வாக்குக்கு உண்மையிலேயே சக்தி உள்ளதா? : யோகி (சிறப்புக் கட்டுரை)

  A article about electoral system ____________________________________________________________________________________________________________   தேர்தல் நெருங்கி விட்டது. அரசாங்கமும் தேர்தல் கமிஷனும் நூறு சதவீத வாக்குப் பதிவின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி பிரச்சாரம்...