முக்கிய செய்திகள்

Tag:

வரும் 15 ஆண்டுகளில் வேலைவாய்ப்புக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல்: ரகுராம் ராஜன் ..

ரோபாட்கள், கணினிகள், எந்திரங்கள் வருகையால் அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் மனிதர்களுக்கு வேலை இருக்குமா எனத் தெரியவில்லை. குறிப்பாக ரோபாட்கள் பயிற்சி சார்ந்த, பயிற்சி சாராத அனைத்துப்...