முக்கிய செய்திகள்

Tag:

பொறியியல் படிப்பிற்கான ரேண்டம் எண் வெளியீடு..

தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன. தற்போது ரேண்டம் எண் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.. பி.இ. படிப்புக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ரேண்டம் எண்...