முக்கிய செய்திகள்

Tag:

கர்நாடகத் தேர்தல் : வாட்டாள் நாகராஜ் டெபாசிட் இழந்து தோல்வி….

கர்நாடகத் தேர்தல்: தமிழகத்திற்கும், தமிழர்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி தமிழர்களை மிரட்டும் இன வெறி கொண்ட வாட்டாள் நாகராஜ், சாம்ராஜ் நகரில் டெபாசிட் இழந்து...