முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

விசாரணை ஆணையங்கள் எல்லாம் கேலிக்கூத்துகள், வெறும் கண்துடைப்புகள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கருத்து…

விசாரணை ஆணையங்கள் எல்லாம் கேலிக்கூத்துகள், வெறும் கண்துடைப்புகள் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் பரபரப்பு கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். நீதிபதி ரகுபதி...