முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

கோல்ட்கோஸ்ட் காமன்வெல்த் : பளுதுாக்குதலில் இந்தியாவிற்கு 4-வது தங்கம்..

Venkat Rahul Ragala wins GOLD Medal in Men’s Weighlifting (85 kg category) lifting total of 338 kg (151+187). Its 4th Gold for India & 6th Medal ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் நடைபெற்று வரும் காமன் வெல்த் போட்டியில் ஆண்கள் பளுதுாக்குதலில் ஆண்களுக்கான 85...