முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

இயற்கையின் அதிசயம்..

ஷில்லாங் (மேகாலயா தலைநகர்) நகரிலிருந்து சுமார் 100 கி.மீ தொலைவில் நந்தா நதி ஓடுகிறது. இந்தத் தண்ணீரில் இன்னும் மாசு இல்லை. ஆற்றின் மேற்பரப்பு மிகவும் தெளிவானது & வெளிப்படையானது...