முக்கிய செய்திகள்

Tag:

‘என்னை மன்னித்து விடுங்கள்’ விமான நிலையத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுத ஸ்டீவ் ஸ்மித்..

பால் டேம்பரிங் விவகாரத்தில் தவறிழைத்ததற்காக 12 மாதங்கள் தடை பெற்ற ஸ்டீவ் ஸ்மித் நாடு திரும்பி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தன்னை மன்னித்துவிடுமாறு கூறி கண்ணீர் விட்டு அழுத...