முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

மாணவிகள் புகார் தெரிவிக்க 14417 இலவச உதவிஎண் அறிவிப்பு..

பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவிகள் தங்களுக்கு ஏற்படும் இடர்பாடுகள் குறித்து புகார் தெரிவிக்க 14417 என்ற இலவச உதவிமைய எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். பெறப்படும் புகார்கள்மீது 24 மணி...