முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

தமிழகத்தின் பிரச்சினைகள், தேவைகள் குறித்து 15 ஆவது நிதிக்குழு ஆய்வு

மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்து பரிந்துரை செய்ய ஏற்படுத்தப்பட்ட நிதிக்கமிஷன் மாநிலங்கள் தோறும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மாநிலங்களின் உண்மையான...