முக்கிய செய்திகள்

Tag:

பட்ஜெட்டில் அறிவித்த, 82 மருத்துவ கல்லூரிகளில் தென் இந்தியாவிற்கு ஒன்றுகூட இல்லை…

அன்மையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2017-18-க்கான பட்ஜெட்டில் அறிவித்த, 82 மருத்துவ கல்லூரிகளில் தென் இந்தியாவிற்கு ஒன்றுகூட இல்லை,தமிழகம்,கர்நாடகம் ஆந்திரா,கேரளா,புதுவை மொத்தமாக...