முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

10 நாட்களில் சேமிக்க வழியில்லாததால் 90 டிஎம்சி நீர் கடலில் கலந்தது…

மேட்டூரில் இருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீரை சேமிக்க வழியில்லாததால் கடந்த 10 நாட்களில் கொள்ளிடம் ஆற்றின் வழியாக ஏறத்தாழ 90 டிஎம்சி தண்ணீர் கடலில் சென்று கலந்துள்ளது. கர்நாடகத்தில்...