முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

இந்தியா – அமெரிக்கா இடையே காம்காசா ஒப்பந்தம்: அது என்ன?

  டெல்லியில் இந்தியா – அமெரிக்கா இருதரப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் காம்காசா ஒப்பந்தம்...