முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

கேரள வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்கள் ஆப்லைனில் கூகுல் மேப்பின் +கோடைப் பயன்படுத்த அனுமதி

கேரளத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள மக்கள் தாங்கள் சிக்கியிருக்கும் இடத்தைத் தெரிவிக்க ஆஃப்லைனிலேயே மேப்-ன் பிளஸ் கோட் பயன்படுத்த கூகுள் நிறுவனம் அனுமதி அளித்துள்ளது....