முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , , , , ,

தேசத்தை மீட்கும் போரில் இருக்கிறேன், தொந்தரவு செய்யாதீர்கள்! – ப.கலாநிதி

  Kalanidhi’s FB status _____________________________________________________________________________   என்னுடைய மாமன்னர் ஒரு புனிதப் போருக்கு அழைப்பு விடுத்தபோது, நான் தொலைக்காட்சியின் முன்புதான் அமர்ந்திருந்தேன்.   கறுப்புப் பணம்...