முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளாரின் சேக்கிழார் பற்றிய சொற்பெருக்கு…! (பழையசோறு)

Kundrakkudi Adikalar’s speech about Sekkizhar ___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________