முக்கிய செய்திகள்

Tag:

நீர்லயும் நிலத்துலயும் வாழ்ற உயிரினம் எது….?

  கோல் போஸ்ட் என்று ஒன்று உண்டு. அதனுள் அடித்தால்தான் கோல். கமல் எல்லா திசைகளிலும் உதைக்கிறார். இது ஃபெனால்டி கேம் கமல் குழப்பத்தில் இருக்கிறார் என தோன்றுகிறது. – மூத்த...