முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , , ,

வண்ணத்துப் பூச்சிகளைத் துரத்திய எழுத்தாளர் : ஷங்கர்

  மிர் நபகோவ், ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த பிரபல நாவலாசிரியர். லோலிதா, பேல் ஃபயர் போன்ற பிரபல நாவல்களை எழுதியவர். உலகம் அதிகம் அறியாத இன்னொரு பரிணாமமும் நபகோவுக்கு உண்டு. அவர் ஒரு...