முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , ,

தமிழக வறட்சிக்கு காரணம் ஆக்கரமிப்புக்களே : தண்ணீர் மனிதன் ராஜேந்திர சிங் கருத்து..

நீர் நிலைகளைப் பாதுகாத்து புரணமைப்பது குறித்தும் நீர் சேமிப்பு குறித்தும் தமிழக மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வரும் ராஜஸ்தானைத் சேர்ந்த தண்ணீர் மனிதன் ராஜேந்திர சிங் ....