முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

வரலாறே தேடிச் சென்று தனதாக்கிக் கொண்ட தலைவர்!

வரலாற்றில் சில தலைவர்கள் இடம்பிடிப்பது உண்டு. ஆனால் வரலாறு தானே சென்று ஒருசிலரை தனதாக்கிக்கொள்ளும்.   அப்படி வரலாறே தேடிக்சென்று தனதாக்கிக்கொண்ட மனிதர்தான் இவர்.   இஸ்ரேல்-...