முக்கிய செய்திகள்

இதுதாண்டா அமெரிக்க போலீஸ்: சோமாலியா பிள்ளைகள் சிக்கி பட்டபாடு

அமெரிக்க போலீசாருக்கு ஆள் கருப்பாய் இருந்தால் போதும்… அவனை போட்டுத் தள்ளீர வேண்டியதுதான். அவர்களிடம் சிக்கிய சோமாலிய சிறுவர்கள் பட்டபாட்டை பாருங்கள்… அவர்களே சொல்கிறார்கள்…  இதுதாண்டா அமெரிக்க போலீஸ்…

 

SOMALIA TEENS HELD AT GUNPOINT BY COPS OVER FALSE REPORT: ‘I THOUGHT IT WOULD BE MY LAST DAY OF THE WORLD’