முக்கிய செய்திகள்

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.176 குறைந்து ரூ.39,184-க்கு விற்பனை…

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.176 குறைந்து ரூ.39,184-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.176 குறைந்து ரூ.39,184-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமிற்கு ரூ.22 குறைந்து ரூ.4,898-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோன்று, ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை ரூ.69.80-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது