முக்கிய செய்திகள்

குடும்பக்கட்டுப்பாடை ஏற்காதது ஏன்?: இஸ்லாமியர்கள் கூறும் விளக்கம்

குடும்பக்கட்டுப்பாடை இஸ்லாம் எதிர்க்கிறதுமக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தின் காரணமாக இந்தியாவில் வறுமை தலைவிரித்தாடுகிறது….

Posted by Amjath Ali Firthousi on Saturday, 28 July 2018