முக்கிய செய்திகள்

பெண்குழந்தைகளுக்கு எல்கேஜி முதல் பிஎச்டி படிப்பு வரை இலவச கல்வி : பஞ்சாப் முதல்வர் அறிவிப்பு..

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் முதல்வர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் தலைமையிலான அரசு, பெண்களுக்கு எல்கேஜி முதல் பிஎச்டி படிப்பு வரை கல்வி இலவசம் என்று இன்று அறிவித்துள்ளது.

மாணவிகளின் ஆரம்ப கல்வி முதல் ஆராய்ச்சி கல்வி வரை இலவசம் . நிச்சயம் இது பெண் கல்வியை ஊக்கப்படுத்தும் ஒரு மகத்தான நடவடிக்கை யாகும்