முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

பத்மாவத் – திரை விமர்சனம்…

பத்மாவத் திரை விமர்சனம்… இந்தியா முழுவதும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி பல இடங்களில் கலவரங்கள் வெடித்து மிகுந்த பரபரப்புக்கு பின் சில இடங்கள் தவிர்த்து உலகம் முழுவதும்...