முக்கிய செய்திகள்

500 விரைவு ரயில்களின் வேகத்தை அதிகரிக்க ரயில்வே திட்டம்…

வரும் நவம்பர் முதல் 700 நீண்டதூர ரயில்களின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது இந்திய ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. 50 மெயில் மற்றும் விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றப்பட உள்ளன
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *