முக்கிய செய்திகள்

Tag: ,

கலைஞரின் குறளோவியம் – 3 (குரலோவியமாக…)

இயல்: குடியியல் அதிகாரம்: நல்குரவு குறள் இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்  இன்மையே இன்னா தது. கலைஞர் உரை: வறுமைத் துன்பத்துக்கு உவமையாகக் காட்டுவதற்கு வறுமைத் துன்பத்தைத்...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 2 (குரலோவியமாக…)

இயல் – குடியியல் அதிகாரம் – கயமை குறள் நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்  நெஞ்சத்து அவலம் இலர். கலைஞர் உரை      எப்போதும் நல்லவை பற்றியே சிந்தித்துக் கவலைப்பட்டுக்...

கலைஞரின் குறளோவியம் – 1 (ஒலியோவியமாக)

இயல் – குடியியல் அதிகாரம் – கயமை குறள்: 1071 தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்  மேவன செய்தொழுக லான். கலைஞர் உரை     புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல் மனம் விரும்பியதையெல்லாம்...