முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்..

தங்கம் விலை இன்று கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.15 குறைந்து சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்துள்ளது.

சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,944
8 கிராம் 23,480

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,061
8 கிராம் 24,488

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.15
1 கிலோ 41,150