முக்கிய செய்திகள்

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் செய்தியாளர்களை சந்திக்கின்றனர்..


உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் செல்லமேஸ்வர், குரியன் ஜோசப், மதன் பி லோகூர், ரஞ்சன் கோகாய் ஆகியோர் சற்று நேரத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திக்கிறனர்