முக்கிய செய்திகள்

சிபிஎஸ்இ ப்ளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு..


சிபிஎஸ்இ 12-ம் தேர்வு முடிவுகள் இணையத்தில் வெளியடப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் 11,86 ,000 மாணவர்கள் தேர்வெழுதியுள்ளனர். தேர்வு முடிவுகளை www.cbse.nic.in ,இணையத்தில் காணலாம்.