முக்கிய செய்திகள்

“கண்ணே கலைமானே” எனப் பெயர்வைத்தது ஏன்?: சீனுராமசாமி விளக்கம்

இயக்குநர் சீனுராமசாமி ட்விட்டரில் விளக்கம்…

Director Seenu Ramaswamy tweet