முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்…


தமிழகத்தில் இன்று (06.08.2018) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் (22 கேரட்) | 1 கிராம் – ₹ 2,835 | 8 கிராம் – ₹ 22,680
தங்கம் (24 கேரட்) | 1 கிராம் – ₹ 3,103 | 8 கிராம் – ₹ 24,824
வெள்ளி | 1 கிராம் – ₹ 41.30 | 8 கிராம் – ₹ 330.40