முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை..


தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்!

சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,926
8 கிராம் 23,408

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,156
8 கிராம் 25,248

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.80
1 கிலோ 42,800